Urgentiewijzer

Wanneer voorrang?

In veel regio’s zijn er te weinig sociale huurwoningen om alle woningzoekenden direct aan een woning te kunnen helpen. De meeste mensen moeten een paar jaar wachten op een geschikte woning. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Als u niet zelf uw huisvestingsprobleem kunt oplossen en u buiten uw schuld in de problemen bent gekomen, kunt u een zogenoemde urgentieverklaring aanvragen. Bijvoorbeeld bij zeer schrijnende situaties waar dakloosheid van minderjarige kinderen dreigt. Of als u ernstig ziek bent geworden en daardoor niet meer in uw huidige woning kunt wonen.

Wat moet u doen?

Vul de urgentiewijzer in om zelf in te schatten of u kans maakt op voorrang. U hoeft daarvoor alleen een paar vragen te beantwoorden. Daarna kunt u eenvoudig een urgentieverklaring aanvragen.